EMI-soft  nám. M.R.Štefánika  1260 / 47,  95501  TOPOĽČANY   tel : 0905 615148,  038 5322145,  fax: 038 53221146   e-mail: emisoft@emisoft.sk

Otváracia doba : Pondelok  - Piatok: 9.00 - 17.00 hod   Sobota: 10.00 - 12.00 hod